Ο Ιατρός δέχεται τόσο στην Βέροια όσο και στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν ραντεβού.

ΒΕΡΟΙΑ
Βενιζέλου 46, 2ος όροφος, τ.κ. 59131

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αριστοτέλους 3, 4ος όροφος, τ.κ. 54624